Hva er merkevarekapital?

Verdien til et merke er bildet, oppfatningen eller verdien som et produkt som tilhører et selskap har oppnådd gjennom hele livet. Videre kan verdien av et merke ha både negative og positive konnotasjoner.

Men hva er det da som gir en merkevareverdi? Verdien av ethvert merke kommer fra forholdet, fra forventningene og fra hva folk tenker om produktet og det aktuelle merket basert på deres erfaring og kontakt med dem.

For å oppnå merkevareverdi, må selskapet etablere en kommunikasjonsstrategi som genererer verdsatt publisitet. Verdien til et merke tjener således til å tilfredsstille og overvinne brukernes forventninger og behov. Av denne grunn knytter vi ofte begrepet merkevareandel med det immaterielle eiendeler siden de ikke nødvendigvis alltid trenger å være fysisk håndgripelige produkter.