Hva betyr underbanked?

Begrepet "underbanked" refererer vanligvis til enkeltpersoner eller husholdninger som har begrenset eller ingen tilgang til tradisjonelle banktjenester. Dette kan inkludere personer som ikke har en bankkonto, eller de som har en bankkonto, men som også bruker alternative finansielle tjenester (AFS) som lønningslån, sjekktjenester eller postanvisninger.

Det er en rekke årsaker til at noen kan ha underbank. De har kanskje ikke nok penger til å oppfylle minimumssaldokravene til en tradisjonell bankkonto, eller de har kanskje ikke en stabil inntekt som vil tillate dem å kvalifisere seg for et kredittkort eller lån. De kan også leve i et undertjent samfunn der det ikke finnes banker eller kredittforeninger, eller de kan rett og slett ikke stole på banker.

Ifølge FDIC er omtrent 8,4 millioner husstander i USA underbanket. Dette utgjør omtrent 6,5 % av alle husholdninger. Hvor mange amerikanske husholdninger har underbank? Ifølge FDIC er omtrent 8,4 millioner husstander i USA underbanket. Dette betyr at de har en bankkonto, men også bruker alternative finansielle tjenester, som for eksempel lønningslån, postanvisninger eller pantelånere.

Hvorfor er folk uten bank eller underbank?

Det er mange grunner til at folk er uten bank eller underbank. Noen mennesker har kanskje ikke en bankkonto fordi de ikke har råd til gebyrene, eller de har kanskje ikke nok penger til å ha på en konto. Andre har kanskje ikke en bankkonto fordi de ikke har en gyldig form for identifikasjon, eller de har kanskje ikke en fast adresse. Atter andre stoler kanskje ikke på banker, eller har kanskje ikke tilgang til banktjenester.

Hvorfor er underbanking et problem?

Det er flere grunner til at det kan være et problem å være underbank. For det første kan enkeltpersoner med underbank ha problemer med å få tilgang til kreditt. Dette kan gjøre det vanskelig å starte eller vokse en bedrift, eller å finansiere et større kjøp. For det andre kan enkeltpersoner med underbank ha problemer med å få tilgang til grunnleggende banktjenester. Dette kan gjøre det vanskelig å spare penger, eller å administrere sin økonomi effektivt. Til slutt kan underbankede individer ha en større risiko for økonomisk utnyttelse. Dette kan gjøre dem mer sårbare for svindel, eller for å bli utnyttet økonomisk.

Hva er noen bankvilkår?

Eiendel: Noe som har økonomisk verdi og kan konverteres til kontanter (dvs. et hus, en bil, en obligasjon osv.).

Ansvar: En økonomisk forpliktelse eller gjeld (dvs. et boliglån, en kredittkortsaldo, et studielån osv.).

Egenkapital: Den andelen av eierskapet som en aksjonær eller partner har i et selskap (dvs. den delen av selskapets eiendeler som eies av aksjonæren eller partneren).

Innskudd: Penger som settes inn på en bankkonto.

Uttak: Penger som tas ut av en bankkonto.

Renter: Gebyret som kreves av en långiver for bruken av pengene deres, eller avkastningen opptjent på en investering.

Hovedstol: Mengden penger som er lånt eller investert, ikke inkludert renter.

Lån: En sum penger som lånes og skal betales tilbake med renter.

Boliglån: Et lån som brukes til å kjøpe en eiendom. Eiendommen brukes som sikkerhet for lånet, og dersom låntakeren misligholder lånet, kan långiveren tvangsutlegge eiendommen.

Kreditt: En ordning der en låntaker mottar penger, varer eller tjenester i forkant av betaling, med den forståelse at de vil betale tilbake gjelden med renter.

Debet: En regnskapsføring som representerer en utgående strøm av kontanter eller andre eiendeler.

Saldo: Differansen mellom kreditt- og debetbeløp på en konto.

Hvor mye penger er uten bank?

Ifølge Verdensbanken er anslagsvis 1,7 milliarder voksne globalt uten bank – det vil si at de ikke har en bankkonto. Dette tallet har holdt seg relativt uendret det siste tiåret, til tross for den fortsatte veksten i den globale økonomien og spredningen av digitale bankteknologier.

Det er flere grunner til at noen kan være uten bank, men den vanligste årsaken er ganske enkelt at de ikke har råd til å åpne og vedlikeholde en bankkonto. Dette gjelder spesielt i utviklingsland, hvor gjennomsnittskostnaden for å åpne og vedlikeholde en bankkonto kan være uoverkommelig dyr.

Andre grunner til å være ubanket inkluderer ikke å ha nok penger til å oppfylle minimumssaldokravene, ikke ha en offentlig utstedt ID eller ikke ha en formell adresse. I noen tilfeller kan folk rett og slett ikke stole på banker eller kanskje ikke ha tilgang til en bankinstitusjon.

Det nøyaktige beløpet som ikke er banket er vanskelig å anslå, men det er sannsynligvis i billioner av dollar. Disse pengene holdes vanligvis i kontanter, noe som kan være vanskelig å spare og lett kan mistes eller stjeles. For mange mennesker betyr det å være uten bank et liv med økonomisk usikkerhet og begrensede muligheter.