Kontantkonto

En kontantkonto er en konto hvor det oppbevares kontanter, for eksempel en brukskonto, sparekonto eller pengemarkedskonto. En kontantkonto er en type aktivakonto. Hva er de 7 grunnleggende regnskapskategoriene? Det er 7 grunnleggende regnskapskategorier: 1) Eiendeler 2) Gjeld 3) Egenkapital 4) Inntekter 5) Utgifter 6) Gevinster 7) Tap Hva er 5 forskjellige regnskapets art? 1. Kontoer … Les mer

IS-LM-modell: Hva det er, IS- og LM-kurver, egenskaper, begrensninger

Hva er IS-LM-modellen? IS & LM-kurver. Kjennetegn. Begrensninger. Hvorfor skråner IS-kurven nedover? IS-kurven er nedadgående fordi den representerer forholdet mellom renter og produksjon. Når rentene er høye, er det mindre sannsynlig at bedrifter investerer og forbrukere er mindre sannsynlige for å låne, noe som fører til lavere produksjon. IS og LM kurvelikevekt? IS-LM-modellen er en … Les mer