Kontantkonto

En kontantkonto er en konto hvor det oppbevares kontanter, for eksempel en brukskonto, sparekonto eller pengemarkedskonto. En kontantkonto er en type aktivakonto.

Hva er de 7 grunnleggende regnskapskategoriene?

Det er 7 grunnleggende regnskapskategorier:

1) Eiendeler
2) Gjeld
3) Egenkapital
4) Inntekter
5) Utgifter
6) Gevinster
7) Tap

Hva er 5 forskjellige regnskapets art?

1. Kontoer kan klassifiseres som enten primære eller sekundære.

2. Kontoer kan videre klassifiseres som enten reelle eller nominelle.

3. Kontoer kan enten være aktive eller passive.

4. Kontoer kan være enten debet eller kreditt.

5. Kontoer kan være enten positive eller negative.

Hva er de 10 ordene som er relatert i regnskap?

1. Regnskap
2. Leverandørgjeld
3. Kundefordringer
4. Eiendeler
5. Saldo
6. Balanse
7. Kapital
8. Kontanter
9. Utgift
10. Fortjeneste

Hva er terminologien som brukes for brukskonto i USA? Det er ikke noe presist svar på dette spørsmålet siden terminologien som brukes for brukskonto i USA kan variere avhengig av den spesielle konteksten. Generelt brukes imidlertid begrepet "brukskonto" vanligvis for å referere til et selskaps eller enkeltpersons brukskonto, sparekonto og/eller pengemarkedskonto. Hva står ATM for? ATM står for "Automated Teller Machine".