Konglomerasjon

Et konglomerat er et stort selskap med flere industrier. Begrepet konglomerat brukes for å beskrive et selskap som består av en rekke forskjellige, ikke-relaterte virksomheter. Virksomhetene i et konglomerat kan være i forskjellige bransjer og er vanligvis lokalisert i forskjellige deler av verden. Begrepet konglomerat brukes ofte for å beskrive et selskap som har vokst … Les mer

International Accounting Standards (IAS)

Begrepet «International Accounting Standards (IAS)» refererer til et sett med regnskapsstandarder som er utgitt av International Accounting Standards Board (IASB). IASB er et uavhengig organ i privat sektor som utvikler og godkjenner internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS). IASBs mål er å utvikle, i allmennhetens interesse, et enkelt sett av høykvalitets, forståelige, håndhevbare og globalt … Les mer

Forventet avkastning: Formel, hvordan det fungerer, begrensninger, eksempel

Forventet avkastning: formel, hvordan det fungerer, begrensninger, eksempel Er forventet avkastning en prosentandel? Forventet avkastning er den gjennomsnittlige avkastningen som en investor forventer å motta fra et verdipapir over en periode. Det er vanligvis representert som en prosentandel. For eksempel, hvis en investor forventer å tjene en årlig avkastning på 10 % på en aksje, … Les mer