Asset Acquisition Strategy

En anskaffelsesstrategi er en plan som et selskap bruker for å identifisere og skaffe eiendeler som vil hjelpe selskapet å vokse og nå sine forretningsmål. Strategien bør være i tråd med selskapets overordnede forretningsstrategi. Det er noen forskjellige måter et selskap kan skaffe eiendeler på. Den vanligste metoden er å kjøpe eiendelen direkte. Andre metoder … Les mer

Hva er feilsalg?

Financial Services Authority (FSA) definerer «misselling» som «et markedsføringsbegrep som brukes for å beskrive en rekke ulike situasjoner der en finanstilbyder gir uriktig eller villedende informasjon til en kunde, eller leverer et produkt eller en tjeneste som ikke er egnet for kundens behov.» Det finnes mange forskjellige typer finansiell miselling, men noen av de vanligste … Les mer

Hva er et remburs og hvordan brukes det?

Et kredittbrev: dens bruksområder, eksempler og hvordan det fungerer. Hva er rollen til den betalende banken under et remburs? Den betalende banken under et remburs er ansvarlig for å sikre at midlene er tilgjengelige for å betale mottakeren når rembursen presenteres. Den betalende banken kan også være ansvarlig for å verifisere at varene eller tjenestene … Les mer