Bretton Woods-avtalen og institusjonene den opprettet forklarte

Bretton Woods-avtalen var en internasjonal monetær avtale som ble inngått i 1944. Avtalen var mellom USA, Storbritannia og en rekke andre land. Avtalen regulerte det internasjonale monetære og finansielle systemet etter andre verdenskrig. Det resulterte i opprettelsen av Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Bretton Woods-avtalen ble oppkalt etter stedet for forhandlingene, som fant sted … Les mer

Hva er AARP?

American Association of Retired Persons (AARP) er en ideell medlemsorganisasjon for personer i alderen 50 år og over. Organisasjonen tilbyr et bredt spekter av fordeler og tjenester, inkludert rabatter på reiser, forsikringer og andre produkter og tjenester. AARP tar også til orde på vegne av eldre amerikanere i spørsmål som sosial sikkerhet, Medicare og langtidspleie. … Les mer

Hva er reserveforholdet, og hvordan beregnes det?

Hva er reserveforholdet og hvordan beregnes det? Hva er reservequizlet? Reserver er midler som et selskap setter av til fremtidige utgifter. Hensikten med reserver er å gi en pute for uventede kostnader eller å finansiere fremtidig vekst. Reserver kan brukes til å betale for utvidelse, oppkjøp eller andre investeringer. Det er to typer reserver: skjønnsmessige … Les mer