Resultater i påvente av søknad Enkel økonomi

Resultatene i påvente av søknad er fortjeneste eller tap som a Selskapet er oppnådd gjennom hele samme regnskapsår.

Konseptet med resultater i påvente av søknad innebærer at bedriftsenheten etter regnskapsåret må bestemme om fordelingen skal fordeles til selskapetReservasjonerå ha en økonomisk levedyktighet for fremtidige investeringer, eller hvis den tvert imot fordeler fordelene blant aksjonærene som en fordeling av felleseiendom.

Hvis derimot resultatene som ventet på søknaden var negative, måtte ubalansen i dette tilfellet studeres for å vite om tapene måtte lindres ved hjelp av egne midler, hvis de vil bli dekket som et resultat av fremtidig fortjeneste, eller hvis de ganske enkelt vil fremstå som negative resultater fra tidligere år.