Faktureringsgrunnlag

Begrepet "Bill-and-Hold Basis" refererer til en type regnskap som brukes til å registrere salg. Under denne metoden registreres salg når en kunde bestiller varer, selv om leveringen av varene er forsinket. Denne regnskapsmetoden brukes når en bedrift ønsker å føre et salg, men ikke kan levere varene umiddelbart.

Hva betyr Total beholdning i bankvirksomhet?

I bank, refererer "total holds" til den totale mengden midler som holdes av banken, enten i reserve eller deponert. Dette kan inkludere midler som holdes på innskudd, samt midler som holdes på investeringer eller andre kontoer. Den totale mengden midler som holdes i reserve blir vanligvis referert til som bankens "reservebalanse". Den totale mengden av midler som holdes i sperret blir vanligvis referert til som bankens "sperrede saldo".

Hva vil være et eksempel på bill and hold-strategien? En regning og hold-strategi er en lagerstrategi der et selskap sender varer til en kunde, men ikke umiddelbart sender en faktura. Dette gjør at kunden kan ta varene i besittelse og bruke dem, men forsinker kundens betaling. Selskapet kan da regnskapsføre inntektene fra salget når det passer dets økonomiske behov.

Hvordan regner du for regning og hold?

Regnings- og hold-prosedyren brukes når et selskap sender produkter til en kunde, men ikke umiddelbart sender en faktura. I dette tilfellet anses produktene som solgt, men inntekten regnskapsføres ikke før produktene er fakturert og kunden betaler.

Det er noen forskjellige grunner til at et selskap kan bruke regning og hold. For det første kan kunden ha bedt om at produktene blir satt på vent til et senere tidspunkt. I dette tilfellet er selskapet fortsatt forpliktet til å levere produktene til kunden, så det registrerer inntekten når produktene sendes. For det andre kan det hende at selskapet ikke har nok lagerbeholdning til å sende alle produktene umiddelbart. I dette tilfellet kan selskapet fortsatt fakturere kunden for produktene, men det vil ikke sende produktene før det har beholdningen tilgjengelig. Dette gjør at selskapet kan gjenkjenne inntektene raskere.

Bill and hold-prosedyren er generelt tillatt i henhold til allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP), men det er noen få betingelser som må oppfylles. Først må produktene være helt ferdige og klare til å sendes. For det andre må det foreligge en skriftlig avtale mellom selskapet og kunden som spesifiserer at produktene skal settes på vent. For det tredje må produktene skilles fra resten av selskapets varelager slik at de ikke kan selges til noen andre. Til slutt må kunden kunne ta produktene i besittelse dersom de ønsker det.

Hvis alle disse betingelsene er oppfylt, kan selskapet regnskapsføre inntektene fra salget når produktene sendes. Hvis noen av betingelsene ikke er oppfylt, kan ikke selskapet bruke regnings- og hold-prosedyren og må innregne inntektene når produktene faktureres. Er forhåndsbetalt leie utsatt inntekt? Forskuddsbetalt leie anses som utsatt inntekt fordi det er forskuddsbetaling for en tjeneste som ennå ikke er utført. Leien betales vanligvis på forhånd for en bestemt periode, for eksempel ett år. Beløpet som er betalt balanseføres som en forpliktelse inntil tjenesten er utført, hvoretter den inntektsføres.

Hva er de fem nøkkeltrinnene et selskap følger for å anvende kjerneinntektsføringsprinsippet?

1. Identifiser kontrakten med en kunde
2. Identifiser ytelsesforpliktelsene i kontrakten
3. Bestem transaksjonsprisen
4. Alloker transaksjonsprisen til ytelsesforpliktelsene
5. Gjenfør inntekt når (eller som) foretaket oppfyller en ytelsesforpliktelse.