Seniorgjeld

Seniorgjeld er en type bedriftsgjeld som har prioritet fremfor annen gjeld ved konkurs. Med andre ord vil senior gjeldshavere bli betalt først dersom selskapet går konkurs. Seniorgjeld utstedes ofte i form av obligasjoner. Hva er inkludert i langsiktig gjeld? Gjeld som forfaller om mer enn ett år er typisk klassifisert som langsiktig gjeld. Dette kan … Les mer

Granular Portfolio

En granulær portefølje er en der hvert verdipapir er individuelt valgt og vektet i henhold til dets bidrag til de overordnede porteføljemålene. Prosessen med å konstruere en granulær portefølje blir ofte referert til som verdivalg. Granulære porteføljer brukes vanligvis av profesjonelle investorer, som forvaltere av hedgefond, som har tid og ressurser til å utføre grundige … Les mer

Egenkapitalinntekt Definisjon

Når et selskap genererer inntekter, kan det velge å reinvestere den inntekten i virksomheten (i form av ekspansjon, nytt utstyr osv.), betale ut utbytte til aksjonærene, eller en kombinasjon av begge. Den delen av inntekten som utbetales til aksjonærene er kjent som egenkapitalinntekter. Aksjeinntekter er viktig for investorer fordi de gir en kilde til regelmessig … Les mer