SEC-skjema DEF 14A

SEC-skjemaet DEF 14A er et skjema som er arkivert til Securities and Exchange Commission for å gi informasjon om et selskaps årlige aksjonærmøte. Dette skjemaet inneholder informasjon som dato, klokkeslett og sted for møtet, samt agenda og eventuelle saker som vil stemmes over av aksjonærene. Hvilket av følgende må opplyses under punkt 14 hovedregnskapsgebyrer og … Les mer

Markedsnøytral

Et markedsnøytralt aksjefond er en type investeringsfond som har som mål å generere avkastning som ikke påvirkes av endringer i det samlede aksjemarkedet. Disse fondene investerer vanligvis i både lange og korte posisjoner i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Målet med et markedsnøytralt fond er å generere positiv avkastning i både stigende og fallende markeder. … Les mer