Usystematisk risiko

Usystematisk risiko er en type risiko som er iboende for et bestemt verdipapir eller selskap og som kan diversifiseres bort ved å investere i en rekke verdipapirer. Denne typen risiko er også kjent som spesifikk risiko eller diversifiserbar risiko. Systematisk risiko er derimot en type risiko som er iboende i hele markedet og som ikke … Les mer

Inside Director

En innsidedirektør er en direktør i et selskap som også er ansatt, offiser eller hovedaksjonær i det selskapet. Et internt styremedlem har generelt tilgang til konfidensiell informasjon om selskapet som ikke er tilgjengelig for eksterne styremedlemmer. Begrepet «innenfor direktør» brukes i motsetning til «utenfor direktør.» En ekstern direktør er en direktør i et selskap som … Les mer

Hva er telemarketing?

Området for markedsføring av alle selskaper har det vært den dag i dag nesten viktig. Bare se på et hvilket som helst selskap som har lykkes eller har gjort det, siden en slik avdeling eksisterer eller har eksistert i dem. Imidlertid har markedsføring gjennomgått (og vil fortsette å gjøre det) mange transformasjoner takket være teknologisk … Les mer

Kategorier T