Allonge

En allong er et dokument som er vedlagt et gjeldsbrev eller annet omsettelig dokument med det formål å gi ekstra plass til å skrive påtegninger. En allonge er ikke gyldig hvis den ikke er fysisk knyttet til det omsettelige dokumentet. Hvorfor er det 2 sedler på et omvendt boliglån? Det er to notater på et … Les mer

Definisjon av kravreserve

En erstatningsreserve er et estimat på hvor mye penger et forsikringsselskap må betale ut i skader. Størrelsen på reserven er basert på selskapets erfaring med lignende skader tidligere, samt vurdering av nåværende og fremtidig risiko for slike skader. Skadereserven er en nøkkelkomponent i selskapets samlede finansielle stabilitet, og overvåkes nøye av regulatorer. Hva er komponentene … Les mer

Lær om DuPont-identiteten

DuPont Identity er et økonomisk forholdstall som brukes til å måle et selskaps lønnsomhet og er også kjent som «DuPont Analysis». Dette forholdet beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt med egenkapitalen. DuPont Identity er et nyttig verktøy for investorer å bruke når de analyserer et selskaps regnskap. Hva er DuPonts rammeverk for ytelsesstyring, forklar … Les mer