Hva er belegget?

Sysselsettingsgraden, også kjent som sysselsettingsgraden, er et forhold som brukes til å beregne prosentandelen av personer som jobber i forhold til den totale befolkningen i yrkesaktiv alder – eller aktiv befolkning- med tanke på at den sysselsatte befolkningen er den som, som har mer enn 16 år, jobber for egen regning eller for andre. Sysselsettingsgraden … Les mer