Hva er et geometrisk gjennomsnitt?

Hvordan regne og eksempel. Et geometrisk gjennomsnitt er en type gjennomsnitt eller gjennomsnitt, som brukes til å finne den sentrale tendensen til et datasett. Geometrisk gjennomsnitt er et godt valg for gjennomsnittsberegning når du har data som er skjev, fordi de ikke påvirkes av uteliggere. For å beregne det geometriske gjennomsnittet tar du produktet av … Les mer

Hva er belegget?

Sysselsettingsgraden, også kjent som sysselsettingsgraden, er et forhold som brukes til å beregne prosentandelen av personer som jobber i forhold til den totale befolkningen i yrkesaktiv alder – eller aktiv befolkning- med tanke på at den sysselsatte befolkningen er den som, som har mer enn 16 år, jobber for egen regning eller for andre. Sysselsettingsgraden … Les mer

Kategorier B