Når du bør bruke EV/R-multiple når du verdsetter et selskap

EV/R-multippelet er en verdivurdering som sammenligner et selskaps bedriftsverdi med inntektene. Bedriftsverdi er summen av et selskaps egenkapitalverdi og dets gjeld, minus eventuelle kontanter på balansen. EV/R-multippelen brukes til å verdsette selskaper med høyt vekstpotensial, da det tar hensyn til et selskaps gjeld og kontantbeholdning. EV/R-multipelen brukes vanligvis til å verdsette selskaper med høyt vekstpotensial, … Les mer

National Association of Securities Dealers (NASD)

National Association of Securities Dealers (NASD) er en ideell forening som regulerer megler-forhandlere som handler med verdipapirer og gir investeringsrådgivning. NASD overvåkes av Securities and Exchange Commission (SEC). Hva er den beste megleren for å handle NAS100? Den beste megleren til å handle NAS100 vil være en som er regulert av Securities and Exchange Commission … Les mer