Aksjevalg

Et aksjevalg er et verdipapir som er valgt av en investor for å kjøpe eller selge. Et aksjevalg kan være basert på en rekke forskjellige kriterier, for eksempel teknisk analyse, fundamental analyse eller en kombinasjon av begge. Hvilken indikator er best for 5 min diagram? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da … Les mer

Full offentliggjøring

«Full avsløring» er et begrep som brukes for å beskrive prosessen der selskaper er pålagt å dele informasjon om deres økonomiske tilstand, forretningsforbindelser og annen vesentlig informasjon med offentligheten. Securities and Exchange Commission (SEC) krever at alle børsnoterte selskaper offentliggjør vesentlig informasjon som med rimelighet kan påvirke prisen på deres verdipapirer. Dette inkluderer informasjon om … Les mer

Hva er leting og produksjon (E&P)?

Exploration & Production (E&P) er et begrep som brukes i olje- og gassindustrien for å referere til prosessen med å søke etter og utvikle nye olje- og gassreserver. E&P-selskaper er vanligvis engasjert i aktiviteter som boring, komplettering og produksjon av olje- og gassbrønner. Begrepet «E&P» brukes også for å referere til selskapene som er engasjert … Les mer

Equity Premium Puzzle (EPP)

Aksjepremiepuslespillet er et begrep som brukes for å beskrive det faktum at aksjer over lange perioder har utkonkurrert andre investeringer som obligasjoner. Denne meravkastningen blir ofte referert til som aksjerisikopremien. Aksjepremiepuslespillet er litt av et mysterium fordi det ikke er klart hvorfor aksjer skal overgå andre investeringer med så stor margin. Mange teorier har blitt … Les mer

Hva er en endringsfaktura?

Rettelsesfakturaen er en type faktura som har som mål å rette opp eventuelle feil i en allerede sendt faktura. Feilen kan være både unøyaktighet i dataene som vises i den, eller også å legge til obligatorisk informasjon. Den korrigerende fakturaen kansellerer den forrige fakturaen, så det er vanlig å ty til denne typen faktura i … Les mer

Kategorier F