Productize

Productize: For å gjøre en tjeneste om til et produkt. Begrepet «produktisere» brukes ofte i sammenheng med programvareutvikling, der en programvareutvikler kan ta en tjeneste de har levert til kunder og gjøre den om til et produkt. Dette kan innebære å pakke programvaren inn i et mer brukervennlig format, for eksempel en app, og gjøre … Les mer

Hva felles sannsynlighet forteller oss

Felles sannsynlighet er sannsynligheten for at to hendelser skjer sammen. Det beregnes ved å multiplisere sannsynligheten for den første hendelsen med sannsynligheten for den andre hendelsen. Felles sannsynlighet kan brukes til å vurdere risikoen ved en investering. For eksempel, hvis den felles sannsynligheten for to hendelser er 0,5, er sannsynligheten for at begge hendelsene inntreffer … Les mer

Hva er offshoring?

Konseptet med offshoring er flyttingen som et selskap foretar når det flytter sine fabrikker eller produksjonssystemer til et annet land eller territorier. Det er en prosess som er et resultat av globalisering. Et eksempel på dette er selskapene som inntil nylig produserte i Europa, men det med tanke på lønnsfordelene og kostnader De har valgt … Les mer

Kategorier O