Lær om likviditetsrisiko med investeringer

Investorer oppsøker ofte investeringer som tilbyr høye nivåer av likviditet, som er evnen til en eiendel raskt å konverteres til kontanter uten å påvirke eiendelens markedsverdi. Imidlertid har investeringer som tilbyr høye nivåer av likviditet også høyere risikonivåer. Likviditetsrisiko er risikoen for at en investering taper verdi fordi den ikke kan selges raskt nok til … Les mer

Hva er etterspørsel?

Etterspørsel forstås fra et økonomisk synspunkt, mengden varer og tjenester som bedrifter og husholdninger ønsker å skaffe seg innenfor en markedsøkonomi. Når vi snakker om samlet etterspørsel, inkluderer denne etterspørselen alle mulige varer og tjenester. Etterspørsel er i sin tur assosiert med etterspørselskurven, som er linjen representert på kartesiske akser, hvor mengden uttrykkes på abscissa-aksen … Les mer

Kategorier E