Hva er sammensatt kapitalisering?

Sammensatt kapitalisering er en av måtene beregningen av en rente kan utføres på, da den sammensatte kapitaliseringen er den som i beregningen ikke bare tar hensyn til kapitalmengden – slik som skjer med enkel kapital eller enkel rente – men også beløpet akkumulert som rente frem til beregningsdatoen. På denne måten, med sammensatt kapitalisering, består … Les mer

Kategorier S