130-30 Strategi

130-30-strategien er en aksjehandelsstrategi som involverer kjøp og salg av aksjer for å tjene på kortsiktige kursbevegelser. Strategien er oppkalt etter de to nøkkelkomponentene: 1. Den 130 % lange posisjonen: Dette refererer til å ta en lang posisjon i en aksje som forventes å øke i verdi. Den lange posisjonen tas vanligvis med forventning om … Les mer

Hva er negativ korrelasjon?

Negativ korrelasjon oppstår når to variabler beveger seg i motsatte retninger. En perfekt negativ korrelasjon betyr at når en variabel øker, reduseres den andre, og omvendt. En høy negativ korrelasjon betyr at de to variablene er tettere knyttet i motsatt retning, mens en lav negativ korrelasjon betyr at sammenhengen ikke er like sterk. Negativ korrelasjon … Les mer

Definisjon av gjenvinningsgrad

Gjenvinningsgraden er prosentandelen av pålydende verdi av et gjeldsinstrument som forventes å bli tilbakebetalt til investor i tilfelle mislighold. Gjenvinningsgraden er et viktig hensyn når man vurderer risikoen for en gjeldsinvestering, da den vil bestemme hvor mye tap en investor vil pådra seg ved mislighold. For eksempel, hvis en obligasjon har en pålydende verdi på … Les mer

Hva er en underordningsklausul?

En underordningsklausul er en klausul i en låneavtale som underordner en parts rettigheter til en annen parts rettigheter. Klausulen sier typisk at rettighetene til den part som er underordnet er underordnet rettighetene til den andre parten. Virkningen av klausulen er å gi motparten prioritet ved mislighold fra den underordnede parten. Kan du underordne et førstelån? … Les mer