Consumer Credit Protection Act av 1968 (CCPA)

Consumer Credit Protection Act av 1968 (CCPA) er en føderal lov som beskytter forbrukere mot urettferdig og villedende kredittpraksis. CCPA etablerer flere viktige forbrukerrettigheter, inkludert retten til personvern, retten til rettferdig kredittrapportering og retten til rettferdig inkasso. CCPA regulerer også kredittrapporteringsindustrien og setter standarder for kredittrapporteringsbyråer. Gjelder forbrukerkredittloven for bedrifter? Forbrukerkredittloven gjelder ikke for næringsdrivende. Bedrifter er imidlertid underlagt andre lover og forskrifter som regulerer kreditt, inkludert Truth in Lending Act, Equal Credit Opportunity Act og Fair Credit Reporting Act.

Hva er de 5 kredittlovene?

1. The Truth in Lending Act (TILA)
Denne loven ble opprettet for å beskytte forbrukere i kreditttransaksjoner ved å kreve tydelig avsløring av sentrale vilkår i låneavtaler.

2. Equal Credit Opportunity Act (ECOA)
Denne loven forbyr diskriminering i kreditttransaksjoner på grunnlag av rase, farge, religion, nasjonal opprinnelse, kjønn, sivilstatus, alder eller fordi du får offentlig hjelp.

3. The Fair Credit Billing Act (FCBA)
Denne loven beskytter forbrukere mot urettferdig faktureringspraksis og gir dem en måte å bestride og korrigere feil på kredittkortutskriftene deres.

4. The Fair Credit Reporting Act (FCRA)
Denne loven regulerer hvordan kredittrapporteringsbyråer kan samle inn og bruke informasjon om forbrukere, og etablerer prosedyrer for å korrigere unøyaktig eller ufullstendig informasjon på kredittrapporter.

5. The Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)
Denne loven forbyr inkassatorer å bruke fornærmende, urettferdig eller villedende praksis når de samler inn gjeld.

Hva er noen kredittrettigheter? Noen kredittrettigheter inkluderer retten til å få en gratis kredittrapport, retten til å bestride feil på kredittrapporten din, retten til å plassere et svindelvarsel på kredittrapporten din, retten til å få negativ informasjon fjernet fra kredittrapporten din etter en viss periode av tid, og retten til å få kredittrapporten din delt kun med de som har et legitimt behov for det.

Hvorfor er forbrukerkredittloven viktig?

Forbrukerkredittloven er et viktig lovverk fordi den gir forbrukere beskyttelse mot urettferdig kredittpraksis. Loven dekker et bredt spekter av kredittprodukter, inkludert lån, kredittkort og leiekjøpsavtaler. Den fastsetter regler for hvordan kredittprodukter skal annonseres og selges, og gir forbrukere rett til å si opp enkelte typer kredittavtaler innen 14 dager. Loven gir også forbrukere rett til tydelig informasjon om kostnadene ved kreditt, og rett til å klage dersom de føler seg urettferdig behandlet av en kredittgiver.

Hva er straffen for brudd på loven om rettferdig kredittrapportering?

Fair Credit Reporting Act (FCRA) er en føderal lov som fremmer nøyaktigheten, rettferdigheten og personvernet til informasjon i filene til forbrukerrapporteringsbyråer (CRA). FCRA-krav gjelder for CRA-er og for selskaper som bruker forbrukerrapporter fra CRA-er.

Det er to typer straffer for brudd på FCRA: sivile og kriminelle.

Sivile straffer kan ilegges av Federal Trade Commission (FTC) eller av en privatperson som saksøker et selskap for brudd på FCRA. FTC kan ilegge en sivil straff på opptil $16 000 per overtredelse. En privatperson kan få tilbake faktiske skader, pluss straffeerstatning på opptil $1000 og advokatsalærer.

Straffestraff kan ilegges av det amerikanske justisdepartementet (DOJ). DOJ kan ilegge en bot på opptil $100 000 per overtredelse, fengsel i opptil fem år, eller begge deler.