Hva er et prismål?

Et kursmål er det anslåtte prisnivået på et finansielt verdipapir som angitt av en investeringsanalytiker eller rådgiver. Kursmål brukes av investorer og analytikere for å avgjøre om et verdipapir er undervurdert eller overvurdert, og som en veiledning for å sette investeringsmål.

Hvordan leser du et teknisk analysediagram?

Når du ser på et teknisk analysediagram, er det første du vil legge merke til at det er sammensatt av en serie datapunkter som er forbundet med linjer. Disse datapunktene representerer prisen på et verdipapir på bestemte tidspunkter, og linjene som forbinder dem viser kursbevegelsen over tid.

Det finnes noen forskjellige typer tekniske analysediagrammer, men det vanligste er lysestakediagrammet. Candlestick-diagrammer viser åpen, høy, lav og lukkepris for et verdipapir over en bestemt tidsperiode. Lysestakens kropp representerer åpen og lukket pris, mens vekene representerer høy og lav pris.

Det er noen forskjellige måter å tolke lysestakediagrammer på, men en av de vanligste er å se etter mønstre. For eksempel kalles en lysestake med en liten kropp og lange veker en "harami", som anses å være et bullish mønster.

Tekniske analysediagrammer kan brukes til å gi spådommer om fremtidige prisbevegelser, men det er viktig å huske at de ikke alltid er nøyaktige. Diagrammer bør brukes som ett verktøy i investeringsstrategien din, og du bør ikke stole utelukkende på.

Hva er teknisk analyseanalyse?

Teknisk analyse er en sikkerhetsanalysedisiplin for å forutsi retningen til prisene gjennom studiet av tidligere markedsdata, primært pris og volum.

Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet, inkludert investorer, spekulanter og markedsmakere, bestemmer prisen. Tekniske analytikere bruker diagrammer og andre verktøy for å identifisere mønstre som de tror vil gjenta seg i fremtiden.

Mens fundamental analyse ser på et selskaps økonomi for å bestemme verdien, fokuserer teknisk analyse på pris og handelsaktivitet for å forutsi fremtidige prisbevegelser. Tekniske analytikere ser etter mønstre i prisdiagrammer for å identifisere handelsmuligheter.

Det er mange forskjellige tekniske indikatorer som kan brukes til å identifisere handelsmuligheter. Noen av de mer populære indikatorene inkluderer glidende gjennomsnitt, trendlinjer, støtte- og motstandsnivåer og Fibonacci-retracements.

Teknisk analyse er ikke en eksakt vitenskap, og det er ingen sikker måte å forutsi fremtidige prisbevegelser. Imidlertid kan teknisk analyse være et verdifullt verktøy for å identifisere handelsmuligheter.

Hvordan bestemmer du målprisen? Det er noen forskjellige måter å bestemme målprisen på, men den vanligste er å bruke et teknisk analyseverktøy som Fibonacci retracement eller trendlinjer. For å bruke Fibonacci retracement, må du først identifisere den siste store høye og laveste på aksjediagrammet. Deretter trekker du en linje mellom disse to punktene og finner Fibonacci-nivåene (23,6 %, 38,2 %, 61,8 % og 100 %) mellom dem. Aksjens målkurs er nivået der den sannsynligvis vil snu retningen. For trendlinjer må du identifisere aksjens siste opp- og nedturer og tegne en linje som forbinder dem. Målkursen er punktet der aksjen sannsynligvis vil snu retningen.

Når startet teknisk analyse?

Teknisk analyse har blitt brukt av handelsmenn i århundrer. Noen sier at det dateres tilbake til 1600-tallet, da japanske rishandlere brukte lysestakediagrammer for å forutsi prisbevegelser i ris. Andre sier at det oppsto på 1700-tallet, da britiske handelsmenn begynte å bruke trendlinjer for å analysere prisdata.

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, men det er klart at teknisk analyse har blitt brukt av handelsmenn i mange år.

Hvor kan jeg lære teknisk analyse?

Det er mange kilder som tilbyr teknisk analyse grunnutdanning. En måte å lære teknisk analyse på er å ta et nettkurs. Noen nettkurs som underviser i teknisk analyse inkluderer Technical Analysis Course som tilbys av New York Institute of Finance og Technical Analysis and Charting-kurset som tilbys av Online Trading Academy.

En annen måte å lære teknisk analyse på er å lese bøker om emnet. Noen populære bøker som dekker teknisk analyse inkluderer Technical Analysis of the Financial Markets av John J. Murphy og Technical Analysis for Dummies av Barbara Rockefeller.

I tillegg til nettbaserte kurs og bøker, er det også mange nettsteder som tilbyr gratis ressurser om teknisk analyse. Noen av disse nettstedene inkluderer StockCharts.com, Investopedia.com og Forex School Online.