Egenkapitalmultiplikator

Egenkapitalmultiplikatoren (også kjent som gjeldsgrad eller finansiell leverage ratio) er et finansielt forhold som måler mengden gjeldsfinansiering et selskap har i forhold til egenkapitalfinansiering. Egenkapitalmultiplikatoren kan brukes til å vurdere den økonomiske risikoen til et selskap, samt potensiell avkastning på investeringen. En høy egenkapitalmultiplikator indikerer at et selskap er svært belånt, noe som betyr at … Les mer

Hva er en ikke-skattepliktig fordeling?

En ikke-skattepliktig utdeling er et utbytte som utbetales av et selskap som ikke er skattepliktig. Dette kan skje av en rekke årsaker, for eksempel at selskapet er lokalisert i et skattefritatt land eller at distribusjonen gjøres til en skattefritatt enhet. Ikke-skattepliktige utdelinger foretas ofte til pensjonskasser og andre pensjonskontoer, da disse typisk er unntatt fra … Les mer

Hva er et finansielt derivat?

Finansielle derivater er et finansielt instrument hvis verdi avhenger direkte av verdien av en annen eiendel. Markedsverdien av finansielle derivater i finans er basert på verdien av en annen eiendel kalt tilstøtende derivat. Disse finansielle produktene handler vanligvis i børs, selv om de ikke er pålagt å gjøre det. Det er mange eksempler på finansielle … Les mer

Kategorier D