Hvorfor gjennomsnittlige billetter betyr noe

Gjennomsnittlig billettpris er det gjennomsnittlige beløpet kundene bruker per kjøp. Denne beregningen er viktig for bedrifter å spore fordi den kan gi innsikt i kundenes forbruksvaner og hjelpe bedrifter med å ta prisbeslutninger. Det er noen forskjellige måter å beregne gjennomsnittlig billettpris på. En metode er å ganske enkelt ta den totale salgsinntekten og dele … Les mer

Large Cap (Big Cap)

Large cap-aksjer er de som omsettes på store børser og har en markedsverdi på 10 milliarder dollar eller mer. De er typisk veletablerte selskaper med en lang historie med å betale utbytte. Mens large cap-aksjer har en tendens til å være mindre volatile enn small cap-aksjer, har de også en tendens til å ha lavere … Les mer

Byråkostnad for gjeld

Byråkostnader ved gjeld er kostnadene forbundet med interessekonflikten mellom aksjonærer og obligasjonseiere. Konflikten oppstår fordi aksjonærer kan dra nytte av å ta risiko som kanskje ikke er i obligasjonseiernes beste interesse. For eksempel kan aksjonærer ønske at selskapet skal investere i risikable prosjekter for å øke verdien av aksjene deres, selv om det betyr at … Les mer