Laggard Definisjon

En etternøler er et selskap eller en investering som gjør det betydelig dårligere enn sine jevnaldrende. Etterslep har vanligvis dårlige grunnleggende forhold og er ofte sene til å omfavne ny teknologi eller andre bransjetrender. Som et resultat har etternølere en tendens til å være mindre lønnsomme og ha høyere risiko enn sine mer vellykkede jevnaldrende. … Les mer

Hva er rentesensitive eiendeler?

Rentefølsomme eiendeler er eiendeler på en banks balanse som er følsomme for endringer i rentenivået. De vanligste rentesensitive eiendelene er lån og investeringer. Lån er typisk rentesensitive fordi de har en fast rente som ikke endres med svingninger i markedet. Investeringer, på den annen side, er vanligvis instrumenter med variabel rente, noe som betyr at … Les mer

Hvordan generell likevektsteori fungerer

I generell likevektsteori antas agenter å være pristakere. Det betyr at de tar prisene som gitte og ikke prøver å påvirke dem. Prisene på varene og tjenestene i økonomien bestemmes av samspillet mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Markedsklareringsbetingelsen er at etterspurt kvantum er lik det leverte kvantumet. Dersom etterspurt kvantum er større enn levert … Les mer