Financial Risk Manager (FRM)

En finansiell risikoansvarlig (FRM) er en profesjonell som spesialiserer seg på å identifisere, vurdere og håndtere finansielle risikoer. Finansiell risiko kan komme fra en rekke kilder, inkludert investeringer, utlån og markedssvingninger. FRM-er bruker en rekke verktøy for å håndtere risiko, inkludert finansiell analyse, sikring og derivatinstrumenter. Er FRM globalt anerkjent? FRM er globalt anerkjent. Hvor … Les mer

Kontantstrøm per aksje

Kontantstrømmen per aksje er et mål på et selskaps kontantstrøm som er tilgjengelig for hver av aksjonærene. Den beregnes ved å dele selskapets totale kontantstrøm med antall utestående aksjer. Kontantstrømmen per aksje er en nyttig beregning når man skal evaluere et selskaps økonomiske helse og ytelse. Den gir innsikt i hvor mye kontantstrøm som er … Les mer

Hva er en nedbetaling av lån?

En nedbetaling av lån er prosessen med å bruke penger til å redusere den utestående saldoen på et lån. Dette kan gjøres ved å foreta en engangsbetaling, foreta ekstra innbetalinger på lånet eller refinansiere lånet. En nedbetaling av lån kan være en god måte å redusere renten du betaler på et lån, samt hvor lang … Les mer

Hva er en spareplan (TSP)?

A Thrift Savings Plan, eller TSP, er en pensjonssparekonto som er tilgjengelig for kvalifiserte føderale ansatte og medlemmer av uniformerte tjenester. TSP-en ligner på en 401(k)-plan som tilbys av mange private arbeidsgivere. Bidrag til en TSP-konto gjøres gjennom lønnstrekk. Ansatte kan velge å bidra med en del av lønnen sin, opp til den årlige grensen … Les mer