Intertemporal Choice Definisjon

Intertemporal choice er studiet av hvordan mennesker tar beslutninger om forbruk og investeringer over tid. Det er et sentralt forskningsområde innen atferdsøkonomi, da det er med på å forklare hvorfor folk noen ganger tar valg som ikke er til deres beste i det lange løp. Det er en rekke forskjellige modeller som er utviklet for … Les mer

Discounted Cash Flow (DCF) forklart med formel og eksempler

Verdsettelse av diskontert kontantstrøm (DCF) er en metode for å verdsette et selskap eller eiendel ved å bruke begrepene tidsverdien av penger. Alle fremtidige kontantstrømmer estimeres og neddiskonteres for å gi dem en nåverdi, ved å bruke en diskonteringsrente som reflekterer risikoen til kontantstrømmene. Summen av alle fremtidige kontantstrømmer, både inngående og utgående, er netto … Les mer

Kontanter

Kontanter er et begrep som brukes i regnskap for å referere til penger som er lett tilgjengelige for å brukes i transaksjoner. Det inkluderer fysisk valuta, så vel som midler som er lett tilgjengelige på sjekk- eller sparekontoer. For bedrifter er kontanter en nøkkelingrediens for å opprettholde soliditeten og sikre at driften kan fortsette på … Les mer