Hva er svekket kreditt?

Nedsatt kreditt er et begrep som brukes for å beskrive en kredittfil som har blitt skadet på en eller annen måte. Dette kan inkludere ting som forsinket betaling, mislighold, konkurser eller andre lignende ting. Å ha svekket kreditt kan gjøre det vanskelig å få godkjent nye lån eller kredittkort, og kan også føre til høyere … Les mer

Hvordan bruke Dow-teorien til å analysere markedet

Dow-teorien er en markedsanalyseteknikk som brukes til å forutsi fremtidige markedsbevegelser. Teorien er basert på troen på at markedet består av tre grunnleggende typer markedsbevegelser: primær, sekundær og tertiær. Primære markedsbevegelser er de langsiktige trendene som varer i måneder eller år. Disse trendene er vanligvis forårsaket av fundamentale faktorer som økonomiske forhold eller endringer i … Les mer

Estimert gjenopprettingsverdi (ERV)

Estimated Recovery Value (ERV) er verdien av en eiendel ved slutten av levetiden. Denne verdien brukes til å estimere hvor mye penger som kan gjenvinnes fra salget av eiendelen. ERV brukes også til å estimere hvor mye penger som kan gjenvinnes fra skrapverdien av eiendelen. Hva er forskjellen mellom ERV og HRV? ERV er den … Les mer

Hva koster enhetens arbeidskraft?

Når vi snakker om arbeidskraftkostnader per enhet, refererer vi til et mål som forteller oss hvor mye det koster oss å ha en bestemt arbeidstaker i et selskap basert på produktiviteten det tilbyr. Med andre ord mener vi brøkdelen av produktivitet som arbeideren må avlede til godtgjørelse av lønnet du ansetter. Hvordan beregne arbeidskraftkostnader per … Les mer

Kategorier E