Hva er svekket kreditt?

Nedsatt kreditt er et begrep som brukes for å beskrive en kredittfil som har blitt skadet på en eller annen måte. Dette kan inkludere ting som forsinket betaling, mislighold, konkurser eller andre lignende ting. Å ha svekket kreditt kan gjøre det vanskelig å få godkjent nye lån eller kredittkort, og kan også føre til høyere … Les mer

kredittverdighet

Kredittverdighet er et begrep som brukes av långivere for å beskrive en låntakers kreditthistorie og sannsynlighet for å betale tilbake en gjeld. En låntakers kredittverdighet bestemmes av deres kredittscore, som er en numerisk representasjon av kreditthistorien. Jo høyere en låntakers kredittscore, jo mer kredittverdige anses de for å være. Långivere bruker kredittverdighet som en måte … Les mer