Appeal Bond

En ankeobligasjon er en type kausjonsobligasjon som legges ut for å sikre betaling av enhver dom som kan bli avsagt mot den ankende part i en sivil sak. En ankebinding er vanligvis nødvendig for å få en anke behandlet av en høyere domstol. Hvordan vinner du en rettsanke? Lagmannsretten er en domstol som behandler anker … Les mer

Redde TARP-programmet økonomien?

The Troubled Asset Relief Program (TARP) var en finansiell stabilitetsplan opprettet av den amerikanske regjeringen i 2008 som svar på subprime-lånekrisen. Programmet ga statlige midler til banker og andre finansinstitusjoner for å oppmuntre dem til å beholde utlån og forhindre kollaps av det finansielle systemet. TARP var kontroversiell, og effektiviteten er fortsatt diskutert. Tilhengere av … Les mer