Hva er årsregnskapet?

Årsregnskapet har til hensikt å oppsummere all økonomisk informasjon i selskapet i tilgjengelige dokumenter som gjør det mulig å foreta de nødvendige tiltakene. Blant de vanligste dokumentene i årsregnskapet fremhever vi: Balansere Resultatregnskap Oppgave over endringer i egenkapital Regnskapsminne. I noen unntakstilfeller bør kontantstrømdokumentet også inkluderes. Alle disse dokumentene må utarbeides i samsvar med Generell … Les mer