Leverandørfinansiering

Leverandørfinansiering er en type finansiering der et selskap finansierer kjøp av sine produkter eller tjenester av sine kunder. Selskapet gir kunden finansieringen, som kunden deretter bruker til å kjøpe produktet eller tjenesten. Kunden betaler deretter tilbake lånet over tid, med renter. Leverandørfinansiering kan være et godt alternativ for selskaper som har kunder som kanskje ikke … Les mer

Åger

Åger er praksisen med å låne ut penger til urimelig høye renter. Det regnes som en form for utnyttelse, da det kan fange låntakere i en gjeldssyklus som er vanskelig å unnslippe. I mange jurisdiksjoner er det lover på plass for å beskytte låntakere mot ågerutlånere, ved å begrense mengden renter som kan belastes. Er … Les mer