Åger

Åger er praksisen med å låne ut penger til urimelig høye renter. Det regnes som en form for utnyttelse, da det kan fange låntakere i en gjeldssyklus som er vanskelig å unnslippe. I mange jurisdiksjoner er det lover på plass for å beskytte låntakere mot ågerutlånere, ved å begrense mengden renter som kan belastes.

Er kredittkort åger?

Det er ikke noe universelt svar på dette spørsmålet siden definisjonen av "åger" kan variere avhengig av religiøs tro eller kulturelle normer. Men generelt refererer åger til praksisen med å låne ut penger til for høye renter. Noen mennesker tror at kredittkort er ågerbare fordi de ofte krever høye renter på utestående saldoer. Andre kan hevde at kredittkort ikke er ågerbare fordi de tilbyr en praktisk måte å låne penger på og ikke krever sikkerhet. Til syvende og sist er det et spørsmål om kredittkort anses som åger.

Hva er den høyeste lovlige renten på et personlig lån?

Det er ikke noe klart svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert landet der lånet er tatt opp og de spesifikke betingelsene i låneavtalen. Generelt vil imidlertid den høyeste lovlige renten på et privatlån sannsynligvis være rundt 30 % per år. Hva kalles det når en utlåner krever en ulovlig rente? Begrepet for dette er "åger", og det er generelt ulovlig å kreve for høye renter på lån. Den nøyaktige definisjonen av "overdreven" kan variere fra sted til sted, men generelt anses det å være enhver rente som er vesentlig høyere enn gjennomsnittsrenten for tilsvarende lån.

Er det lovlig å kreve renter på et privatlån? Ja, det er lovlig å kreve renter på et privatlån. Faktisk kommer de fleste personlige lån med en årlig prosentsats (APR) som inkluderer både renten og eventuelle gebyrer som utlåneren belaster. Åpningen er den beste måten å sammenligne ulike personlige lån på, siden den tar hensyn til den totale kostnaden for lånet.

Hvem startet åger?

Praksisen med å låne penger med renter går tusenvis av år tilbake, og det er ingen person eller kultur som kan krediteres oppfinnelsen. I den vestlige verden dateres det tidligste registrerte forekomsten av åger tilbake til det 8. århundre f.Kr. i antikkens Hellas. I de følgende århundrene praktiserte romerne også åger, selv om det teknisk sett var ulovlig under deres lover. Ved middelalderen ble åger mye praktisert i hele Europa, og forble slik til tidlig på 1900-tallet.