American Accounting Association (AAA)

The American Accounting Association (AAA) er en profesjonell organisasjon for regnskapsførere i USA. AAA ble grunnlagt i 1916 og medlemskapet består av regnskapslærere, praktikere og forskere. AAA gir ledelse og talsmann for regnskapsfaget og fremmer de høyeste etiske standarder. AAA publiserer også en rekke akademiske tidsskrifter, inkludert The Accounting Review og Accounting Horizons.

Hva er komponentene i AAA-rammeverket?

Komponentene i AAA-rammeverket er:

Handlinger

Handlinger er de grunnleggende byggesteinene i AAA-rammeverket. De er den minste arbeidsenheten som kan utføres, og er typisk atomart.

Agenter

Agenter er komponentene som utfører handlingene. De er vanligvis programvarekomponenter, men kan også være maskinvarekomponenter.

Attributter

Attributter er dataene som er knyttet til handlingene og agentene. De brukes til å representere tilstanden til systemet, og kan brukes til å påvirke oppførselen til agentene.

Hva er gylne regnskapsregler?

De gylne reglene for regnskap er:

1. Før gode regnskap

2. Forstå regnskapsligningen

3. Sørg for at regnskapet ditt er nøyaktig

4. Forstå debet og kreditering * *
5. Bruk regnskapsprogramvare Hva er hovedrollen til AICPA? AICPAs primære rolle er å gi veiledning og støtte til CPAer over hele USA. I tillegg til å sette etiske og profesjonelle standarder for regnskapsfaget, tilbyr AICPA også et bredt spekter av ressurser og tjenester til medlemmene, inkludert utdanning og opplæring, publikasjoner og forskning.

Hva er forskjellen mellom CPA og AICPA?

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) er en profesjonell organisasjon for CPA-er i USA. AICPA gir veiledning om etiske og profesjonelle standarder, og administrerer Uniform CPA Examination.

Betegnelsen Certified Public Accountant (CPA) er den profesjonelle lisensen som tillater CPAer å tilby regnskaps- og revisjonstjenester til publikum. For å bli en lisensiert CPA, må kandidater bestå Uniform CPA-eksamenen. Hva er meningen med aicpa? American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) er den nasjonale profesjonelle organisasjonen for CPA-er i USA. AICPA setter etiske standarder for profesjonen og gir veiledning om profesjonell oppførsel. AICPA utvikler og vedlikeholder også Uniform CPA Examination, som er eksamenen alle CPA-er må bestå for å bli lisensiert.