Master-Servant Rule

Herre-tjener-regelen er en juridisk doktrine som pålegger en arbeidsgiver ansvar for uaktsomhet av en arbeidstaker mens arbeidstakeren handler innenfor rammen av sitt arbeidsforhold. Regelen er basert på teorien om at arbeidsgiver er i en bedre posisjon til å kontrollere arbeidstakerens oppførsel og derfor bør holdes ansvarlig for enhver skade som følge av arbeidstakers uaktsomhet. Det … Les mer

Aktivt forvaltet ETF

En aktivt forvaltet ETF er et børshandlet fond (ETF) som aktivt forvaltes av en investeringsforvalter. I motsetning til en tradisjonell ETF, som passivt følger en indeks, søker en aktivt forvaltet ETF å oppnå en avkastning som er forskjellig fra avkastningen til den underliggende indeksen. Investeringsforvalteren til en aktivt forvaltet ETF vil bruke en rekke investeringsstrategier … Les mer

Macaulay Varighet: Definisjon, formel, eksempel og hvordan det fungerer

Macaulay-varighet: Definisjon, formel og eksempel Hvordan beregnes Macaulay-varighet Modifisert varighet? Macaulay-varighet er det veide gjennomsnittet av kontantstrømmene fra en obligasjon, hvor vektene bestemmes av nåverdien av hver kontantstrøm. Modifisert durasjon er et mål på en obligasjons prisfølsomhet for endringer i renten. Den beregnes ved å dele Macaulay-varigheten med (1 + avkastning til forfall). Hva er … Les mer