Accommodative monetary policy

Akkomoderende pengepolitikk er når en sentralbank bruker sine pengepolitiske verktøy for å stimulere økonomisk vekst. Dette kan gjøres ved å senke renten, øke pengemengden eller bruke andre metoder for å gjøre kreditt lettere å få tak i. Målet med denne typen politikk er å øke den samlede etterspørselen i økonomien og øke økonomisk vekst. Det … Les mer