P45 skjemadefinisjon

P45-skjemaet er et dokument utstedt av en arbeidsgiver i Storbritannia til en ansatt som slutter. Skjemaet viser den ansattes skattepliktige lønn og trekk for skatteåret hittil. Er P45 fortsatt utstedt? Ja, P45 er fortsatt utstedt. P45-er utstedes til ansatte når de forlater en jobb, og inneholder informasjon om deres inntekter og skattefradrag. Trenger du P45 … Les mer

A-B Trust

En A-B-trust er en trust som er opprettet til fordel for to personer, typisk en mann og kone. Trusten er delt inn i to deler, A-trusten og B-trusten. A-trusten er typisk finansiert med mannens eiendeler, og B-trusten er typisk finansiert med konens eiendeler. A-trusten er typisk utformet for å minimere eiendomsskatten, og B-trusten er typisk … Les mer