10-K: Definisjon, hva som er inkludert, instruksjoner og hvor du finner det

Hva er en 10-K og hva inkluderer den?

En 10-K er en type finansiell rapport som børsnoterte selskaper er pålagt å sende inn til Securities and Exchange Commission (SEC). Den gir detaljert informasjon om et selskaps økonomiske resultater og posisjon.

10-K inkluderer informasjon som et selskaps resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter til regnskapet. Den inkluderer også informasjon om et selskaps forretningsmodell, risikofaktorer og ledelsens diskusjon og analyse av finansiell tilstand og driftsresultater. Hvor mye er en 10-K? En 10-K er en rapport som et selskap sender inn til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) som gir en omfattende oversikt over selskapets virksomhet og økonomiske resultater.

Hva betyr 200K?

Begrepet "200K" er en teknisk analyseindikator som brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser i markedet. Det er basert på observasjonen at prisen på et verdipapir har en tendens til å bevege seg i sykluser, og at disse syklusene har en tendens til å gjenta seg. 200K-indikatoren brukes til å identifisere disse syklusene, og for å forutsi når neste syklus sannsynligvis vil inntreffe.

200K-indikatoren beregnes ved å ta gjennomsnittet av de høye og lave prisene på et verdipapir over en periode på 200 dager. Dette gjennomsnittet plottes deretter på et diagram, og traderen ser etter mønstre i dataene som kan brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser.

200K-indikatoren er bare ett verktøy som en trader kan bruke for å ta avgjørelser om når de skal kjøpe eller selge et verdipapir. Det er viktig å huske at ingen indikatorer er perfekte, og at alle indikatorer bør brukes sammen med andre analyseverktøy for å ta mest mulig informerte beslutninger.

Hvorfor kalles det en 10-Q? Begrepet "10-Q" brukes for å referere til en kvartalsrapport som er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC). Denne rapporten gir investorer en oppdatering om et selskaps økonomiske resultater og utgis vanligvis innen 40 dager etter slutten av hvert kvartal.

Hvem skriver et selskaps 10-K?

10-K er en omfattende rapport som må sendes inn årlig av alle offentlige selskaper til Securities and Exchange Commission (SEC). Rapporten gir en detaljert oversikt over et selskaps økonomiske resultater og posisjon.

10-K er typisk utarbeidet av en bedrifts ledelse, med innspill fra selskapets regnskapsførere og advokater.

Hva er en 10-K og 10Q?

En 10-K er en omfattende rapport som et offentlig selskap sender inn til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hvert år. Den gir en detaljert oversikt over selskapets virksomhet, økonomiske tilstand og risikofaktorer.

En 10Q er en kvartalsrapport som et offentlig selskap sender inn til SEC. Den gir en mer begrenset oversikt over selskapets virksomhet og økonomiske tilstand enn en 10-K.