White Candlestick Definisjon

En hvit lysestake er en type lysestakediagram som brukes i teknisk analyse som viser den åpne, høye, lave og lukkede prisen på et verdipapir for en gitt periode. Lysestaken er hvit hvis lukkekursen er høyere enn åpningsprisen. Hva er et langt stearinlys? Et langt lys er en lysestake med lang kropp og korte veker. Lange lys indikerer at markedet er bullish og at prisene stiger.

Hva er de tre metodene?

De tre metodene er et teknisk analyseverktøy som brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser for et finansielt instrument. De tre metodene er basert på prinsippet om at markedsprisen på et verdipapir er en funksjon av det underliggende tilbudet og etterspørselen etter det verdipapiret. De tre metodene bruker tre primære indikatorer for å identifisere endringer i tilbud og etterspørsel: pris, volum og åpen interesse.

Hva er et hult stearinlys?

Et hult stearinlys er en type lysestakediagrammønster som brukes av tekniske analytikere for å forutsi fremtidige prisbevegelser. Mønsteret skapes når de åpne og lukkede prisene på et verdipapir er like, eller nær like, og de høye og lave prisene også er like, eller nær like.

Mønsteret kan være enten bullish eller bearish, avhengig av retningen på prishandlingen. Et bullish hult stearinlys opprettes når den åpne prisen er lavere enn lukkeprisen, og et bearish hult stearinlys opprettes når den åpne prisen er høyere enn lukkeprisen.

Det hule lysmønsteret antas å være en sterk indikasjon på en reversering i den nåværende trenden, og brukes som sådan som et verktøy av tekniske analytikere for å ta handelsbeslutninger. Hva er langdagslys? Langdagslyset er et lys som har en veldig lang kropp og veldig korte veker. Denne typen stearinlys er vanligvis en indikasjon på sterkt kjøps- eller salgspress i markedet.

Hvor mange typer lys er det på aksjemarkedet?

Det er tre hovedtyper av stearinlys i aksjemarkedsanalyse:

1. Grønne stearinlys: Grønne stearinlys representerer en økning i aksjekursen.

2. Røde stearinlys: Røde stearinlys representerer en nedgang i aksjekursen.

3. Doji-stearinlys: Doji-lys er nøytrale, og representerer ingen endring i aksjekursen.