Upside Tasuki Gap

Upside Tasuki Gap er et lysestakemønster som brukes til å signalisere en potensiell reversering i en opptrend. Mønsteret er sammensatt av tre lysestaker, der den første og tredje lysestaken er bearish og den midterste lysestaken er bullish. Mønsteret anses å være et bullish reverseringsmønster når det dannes i en oppgående trend.

Navnet "Upside Tasuki Gap" kommer av at mønsteret ser ut som en tradisjonell japansk tasuki, eller kimono-hylse, som bæres opp ned. Tasukien bæres tradisjonelt av bønder for å holde kimonoermene unna mens de jobber.

The Upside Tasuki Gap anses å være et relativt pålitelig reverseringsmønster, og det er derfor viktig for tradere å være klar over det. Mønsteret kan brukes til å gå inn i korte posisjoner når det dannes i en opptrend, med stop-loss plassert rett over toppen av de tre lysestakene.

Hva er gap i grafer?

Gap i grafer oppstår når prisen på et verdipapir (aksje, ETF, etc.) åpner til en høyere eller lavere pris enn den stengte dagen før. Avstander kan skapes av en rekke ulike faktorer, inkludert resultatmeldinger, analytikeroppgraderinger/nedgraderinger, nyhetshendelser osv.

Det er to typer gap:

1) Oppovergående gap oppstår når verdipapiret åpner kl. en høyere pris enn den stengte dagen før. Dette indikerer at det er kjøpspress i markedet.

2) Nedadgående gap oppstår når verdipapiret åpner til en lavere pris enn det stengte dagen før. Dette indikerer at det er salgspress i markedet.

Gap kan brukes av tekniske analytikere til å identifisere trender og ta handelsbeslutninger.

Hva er bullish harami?

En bullish harami er et lysestakemønster som brukes av tekniske analytikere for å signalisere en potensiell reversering i en nedadgående trend. Mønsteret består av to lysestaker, hvor den første er en lang svart lysestake etterfulgt av en liten hvit lysestake. Den hvite lysestaken skal være plassert innenfor kroppen til den svarte lysestaken, og de to lysestakene skal ha små ekte kropper.

Hva er kicker-mønsteret?

Kicker-mønsteret er et bullish reverseringsmønster som kan finnes i lysestakekartlegging. Den består av to lysestaker, hvor den første er en lang svart lysestake etterfulgt av en kortere hvit lysestake. Den hvite lysestaken skal lukkes minst halvveis opp på kroppen til den svarte lysestaken, og helst i den øvre tredjedelen.

Nøkkelen til mønsteret er den lange svarte lysestaken, som viser at selgere hadde kontroll under første del av flyttingen. Den hvite lysestaken viser da at kjøpere var i stand til å ta kontroll og presse prisene opp igjen. Dette er et bullish reverseringsmønster fordi det viser at kjøpere var i stand til å overvinne salgspresset og ta kontroll over markedet.

Kicker-mønsteret er et relativt sjeldent mønster, men det kan være et veldig kraftig signal når det oppstår. Det er viktig å se etter bekreftelse før du reagerer på signalet, for eksempel en bullish glidende gjennomsnittsovergang eller et brudd på et viktig motstandsnivå.

Hva er en reversering av 3 lys?

En reversering med 3 lys er et lysestakemønster som kan brukes til å identifisere en potensiell reversering i markedet. Det består av 3 stearinlys, hvor det første stearinlyset er et bearish stearinlys, etterfulgt av et bullish stearinlys, og så til slutt enda et bearish stearinlys.

Dette mønsteret kan brukes til å identifisere en potensiell topp eller bunn i markedet, og kan brukes som et kjøps- eller salgssignal. Hva betyr Sanku? Sanku betyr "tre ben" og er et begrep som brukes i teknisk analyse for å beskrive et lysestakemønster som anses å være et bullish reverseringssignal. Mønsteret består av tre lysestaker, hvor de to første er små svarte kropper etterfulgt av en stor hvit kropp. Mønsteret anses å være bullish fordi det indikerer at bjørnene ikke klarte å opprettholde kontrollen og oksene var i stand til å ta tilbake kontrollen over markedet.