Utility Patent

Et brukspatent er et patent på en oppfinnelse som er funksjonell og nyttig. Denne typen patent er den vanligste, og den kan gis for et bredt spekter av oppfinnelser, inkludert maskiner, produkter, prosesser og metoder. Utility-patenter er gyldige i 20 år fra innleveringsdatoen, og de kan fornyes i ytterligere 20 år. Hvor mye koster et brukspatent? Utility-patenter er gitt av U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) og er gyldige i 20 år fra innleveringsdatoen. USPTO krever et arkivgebyr, et utstedelsesgebyr og et vedlikeholdsgebyr for brukspatenter. Gjeldende innleveringsgebyret er $280, utstedelsesgebyret er $1840, og vedlikeholdsgebyret (forfaller hvert 4. år) er $3600.

Hva er hovedtypene patenter?

Det er tre hovedtyper patenter: design, anlegg og nytte. Designpatenter beskytter den dekorative utformingen av en gjenstand, mens plantepatenter beskytter en ny variasjon av planter. Brukspatenter er den vanligste typen patent og beskytter de funksjonelle aspektene ved en oppfinnelse. Er nytte en type patent? Nei, nytte er ikke en type patent. Et brukspatent er et patent på en oppfinnelse som er nyttig, mens et designpatent er et patent på et nytt, originalt og dekorativt design for en produksjonsartikkel. Hvor mange brukspatenter finnes det? I følge USAs patent- og varemerkekontor, fra juni 2019, er det over 7,3 millioner brukspatenter i kraft.

Hva er konseptet med patent?

Et patent er en form for åndsverk som gir eieren enerett til å lage, bruke og selge en oppfinnelse i en bestemt tidsperiode. Lengden på et typisk amerikansk brukspatent er for eksempel 20 år fra datoen patentsøknaden er inngitt.

Patenter er gitt av nasjonale myndigheter og gir et begrenset monopol til patentinnehaveren. I bytte mot dette monopolet er patentinnehaveren pålagt å offentliggjøre detaljene om oppfinnelsen, slik at andre kan bygge på kunnskapen og lage nye produkter og teknologier.

Patentsystemet er utformet for å oppmuntre til innovasjon ved å gi insentiver for oppfinnere til å dele sine nye ideer med verden. Patenter er en sentral del av den globale økonomien, og USA er et av de mest aktive patentutstedende landene i verden.