Tre hvite soldater lysestakemønster i handel forklart

Three White Soldiers Candlestick-mønsteret er et bullish reverseringsmønster som kan brukes til å signalisere slutten på en bearish trend og starten på en ny bullish trend. Mønsteret er sammensatt av tre påfølgende hvite lysestaker med hvert stearinlys som har en høyere nærhet enn det forrige stearinlyset. Mønsteret anses som komplett når det tredje lyset lukkes over midtpunktet på det første lyset.

Three White Soldiers-mønsteret kan brukes av tradere til å gå inn i lange posisjoner eller legge til eksisterende lange posisjoner. Mønsteret kan også brukes til å gå ut av korte posisjoner eller ta fortjeneste på eksisterende lange posisjoner.

Three White Soldiers-mønsteret er et relativt sjeldent mønster, og som sådan kan det være et kraftig signal når det oppstår. Som alle lysestakemønstre er det imidlertid viktig å bekrefte mønsteret med andre tekniske indikatorer før du gjør noe.

Hvordan forutsier du en stearinlysbevegelse?

Det finnes en rekke måter å forutsi stearinlysbevegelser på, men den vanligste metoden er gjennom bruk av tekniske indikatorer. Tekniske indikatorer er matematiske beregninger som er basert på tidligere prisdata, og de brukes til å forutsi fremtidig prisbevegelse. Det er mange forskjellige tekniske indikatorer som kan brukes, men noen av de mest populære inkluderer glidende gjennomsnitt, Bollinger Bands og Fibonacci retracements.

Hvordan kan du fortelle et 3 takts spill?

Et 3 takts spill er et teknisk analysebegrep som brukes for å beskrive et bullish eller bearish reverseringsmønster som er sammensatt av tre lysestaker.

Den første lysestaken i mønsteret er vanligvis en lang, svart lysestake som lukkes nær det laveste. Dette etterfølges av en kort, hvit lysestake som lukkes nær sin høyde. Den tredje og siste lysestaken i mønsteret er en annen lang, svart lysestake som lukkes nær det laveste.

Nøkkelen til å identifisere et 3 takts spill er at den andre lysestaken i mønsteret må lukkes over eller under midtpunktet på den første lysestaken. Dette indikerer en reversering i markedstrenden.

Hvis mønsteret dannes etter en nedadgående trend, anses det som bullish. Hvis mønsteret dannes etter en oppgående trend, anses det som bearish.

Hva er de forskjellige lysestakemønstrene?

Det finnes mange forskjellige lysestakemønstre, men noen av de mest brukte og pålitelige mønstrene er følgende:

-Hammeren: Dette er et bullish reverseringsmønster som dannes etter en periode med nedgang. Den er preget av en liten kropp med en lang nedre skygge. Den lange nedre skyggen indikerer at kjøpere var i stand til å presse prisene høyere til tross for betydelig salgspress.

-Den omvendte hammeren: Dette er et bearish reverseringsmønster som dannes etter en periode med fremrykk. Den er preget av en liten kropp med en lang øvre skygge. Den lange øvre skyggen indikerer at selgere klarte å presse prisene ned til tross for betydelig kjøpspress.

-Stjerneskuddet: Dette er et bearish reverseringsmønster som dannes etter en periode med fremrykning. Den er preget av en liten kropp med en lang øvre skygge og ingen nedre skygge. Den lange øvre skyggen indikerer at selgere klarte å presse prisene ned til tross for betydelig kjøpspress.

-Det oppslukende mønsteret: Dette er et bullish eller bearish reverseringsmønster som dannes når den virkelige kroppen til den andre lysestaken fullstendig oppsluker den virkelige kroppen til den første lysestaken. Hvis mønsteret dannes etter en periode med nedgang, er det bullish. Hvis mønsteret dannes etter en periode med fremskritt, er det bearish.

-Morgenstjernen: Dette er et bullish reverseringsmønster som dannes etter en periode med nedgang. Den er preget av en liten ekte kropp nederst på lysestaken, etterfulgt av en stjerne med en liten ekte kropp, og deretter etterfulgt av en lysestake med en stor ekte kropp. Den lille reelle kroppen nederst indikerer at kjøpere klarte å presse prisene høyere til tross for betydelig salgspress. Stjernen indikerer en periode med ubesluttsomhet, og den store virkelige kroppen indikerer at kjøpere var i stand til å ta kontroll og presse prisene betydelig høyere.

-Kveldsstjernen: Dette er et bearish reverseringsmønster som dannes etter en periode med fremrykning. Den er preget av en liten ekte kropp ved

Hvordan bytter du 3 svarte kråker?

Three Black Crows-lysestakemønsteret regnes som et bearish reverseringssignal, som vises på slutten av en opptrend.

Mønsteret er sammensatt av tre påfølgende svarte lysestaker med fallende åpner og lukker, og anses som mer bearish jo lengre lysestakene er.

Three Black Crows-mønsteret antas å indikere at markedet er utslitt etter å ha beveget seg høyere og er klart til å reversere.

Handel med Three Black Crows

Når tradere handler med Three Black Crows-mønsteret, vil tradere vanligvis gå inn i en shortposisjon når den tredje svarte lysestaken lukkes.

Et stop-loss kan plasseres over den høyeste av den tredje svarte lysestaken, og en målfortjeneste kan plasseres under den laveste delen av mønsteret.

Hva er et mønster med tre takter?

Mønsteret med tre søyler er et bullish reverseringsmønster som brukes til å signalisere at den nåværende nedtrenden sannsynligvis vil ende og snu. Mønsteret består av tre lysestaker, hvor den første lysestaken er en lang bearish lysestake, etterfulgt av en kortere bullish lysestake, og deretter en tredje lysestake som har samme lengde som den første lysestaken.

Det tre søylemønsteret kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men er oftest sett på daglige diagrammer.