Universal Banking

Universal Banking er en type bank hvis filosofi er å tilby alle produkter og tjenester til alle potensielle kunder og over hele verden. Det er en bankmodell som har blitt favorisert takket være fenomener som globalisering og elektronisk bankvirksomhet, som har gjort det mulig å diversifisere banktilbudet bredt.

Slik sett har mange bankenheter satt seg som mål å utvikle denne universelle bankmodellen, en modell som for enhetens klient har den grunnleggende fordelen at den kan sentralisere all sin bankvirksomhet i en enkelt bank.