Unitranche Debt: Et hybridlån som kombinerer finansiering fra flere parter

. Unitranche Debt: Et lån som kombinerer finansiering fra flere parter Hva er en avtale mellom långivere? En avtale mellom långivere er en formell, skriftlig avtale som beskriver vilkårene og betingelsene for et lån. Denne avtalen er mellom låntaker og långiver, og den er signert av begge parter. Avtalen vil detaljere lånebeløpet, renten, nedbetalingsplanen og eventuelle andre vilkår og betingelser som partene har blitt enige om.

Hva er unitranche-anlegg?

En unitranche-fasilitet er en type gjeldsfinansiering som kombinerer funksjoner ved både terminlån og revolverlån. Det brukes vanligvis av mellommarkedsbedrifter.

Unitranche-fasiliteter tilbys vanligvis av et syndikat av banker, med én bank som ledende arrangør. Hovedarrangøren gir ett enkelt lån som dekker både revolver- og tidslånsdelen av anlegget. Dette forenkler låneprosessen for låntakeren, da de kun må forholde seg til én långiver.

Unitranche-fasilitetene har typisk en løpetid på 3-5 år og en rente som er et spredning over en referanserente, som for eksempel LIBOR. Renten på en unitranche-fasilitet er vanligvis lavere enn renten på et revolverlån, da låntakeren tar mindre risiko.

Unitranche-fasiliteter kan brukes til en rekke formål, for eksempel arbeidskapital, oppkjøp eller refinansiering av eksisterende gjeld.

Hva er forskjellene mellom senior debt unitranche og mezzanine?

Unitranche-gjeld er en type seniorgjeld som leveres av en enkelt långiver, vanligvis en bank, og som ikke er syndikert. Unitranche-gjeld har vanligvis en høyere rente enn syndikert seniorgjeld, men den er vanligvis billigere og enklere å få tak i enn mesaningjeld.

Mezzanin-gjeld er en type ansvarlig gjeld som vanligvis leveres av institusjonelle investorer som private equity-selskaper eller hedgefond. Mezzanin-gjeld har typisk en lavere rente enn unitranche-gjeld, men den er dyrere og vanskeligere å få tak i.

Hva er forskjellen mellom terminlån A og B?

Terminlån A er en type bedriftsgjeld som vanligvis brukes til å finansiere kjøp av store eiendeler eller til arbeidskapital. Terminlån B, derimot, er en type bedriftsgjeld som vanligvis brukes til å finansiere utvidelse av en virksomhet eller for andre kortsiktige kapitalbehov.

Hva er strekking av leverandørgjeld?

Å strekke leverandørgjeld er en vanlig taktikk som brukes av bedrifter for å forbedre kontantstrømmen. Ved å utsette betalinger til leverandører kan bedrifter frigjøre kontanter på kort sikt for å investere i andre områder eller møte andre forpliktelser. Dette kan imidlertid være en risikabel strategi, siden det kan skade forholdet til leverandører og føre til gebyrer for forsinket betaling eller andre straffer.