Trading Ahead Definisjon

Definisjon av handel i forkant:

Fremtidshandel er handlingen med å legge inn en ordre for å kjøpe eller selge et verdipapir til en pris som er forskjellig fra gjeldende markedspris. En trader kan handle foran markedet ved å kjøpe eller selge et verdipapir til en pris som er forskjellig fra gjeldende markedspris for å tjene på forventede prisendringer.

Hva er typene markedsmisbruk?

Det er fire hovedtyper av markedsmisbruk: innsidehandel, markedsmanipulasjon, frontkjøring og falsk rapportering.

Innsidehandel er når noen handler basert på vesentlig, ikke-offentlig informasjon. Dette kan være informasjon om et selskaps økonomi, en fusjon eller oppkjøp, eller til og med innsidekunnskap om en reguleringsendring.

Markedsmanipulasjon er når noen prøver å kunstig flytte prisen på et verdipapir. Dette kan gjøres ved å spre falske rykter, kunstig kjøp eller salg av et verdipapir for å skape et falskt inntrykk av etterspørselen, eller til og med å snu markedet for et bestemt verdipapir.

Front running er når en trader prøver å dra nytte av en ordre ved å kjøpe eller selge i forkant av den. Dette kan gjøres ved å ha tilgang til informasjon om en ordre før den utføres, eller ved å bare prøve å gjette hvilken ordre som kan legges inn og komme i forkant av den.

Falsk rapportering er når noen bevisst villeder andre ved å rapportere falsk eller villedende informasjon. Dette kan handle om et selskaps økonomi, prisen på et verdipapir eller noe annet som kan påvirke markedet.

Hva er en vaskehandel i finans? En vaskehandel er en ulovlig handel som utføres for å kunstig skape volum eller for å manipulere prisen på et verdipapir. I en vaskehandel kjøper og selger en trader det samme verdipapiret på samme tid, vanligvis til en veldig nær pris. Dette skaper en illusjon av økt aktivitet i markedet og kan villede andre investorer.

Hva er rekkefølge og ordretyper?

En ordre er en instruks om å kjøpe eller selge på en handelsplass som et aksjemarked, obligasjonsmarked, råvaremarked eller finansielt derivatmarked. Disse instruksjonene kan være enkle eller komplekse, og kan sendes til enten en menneskelig megler eller til en elektronisk handelsplattform.

Det er fire hovedtyper av bestillinger: markedsordre, grenseordre, stoppordre og etterfølgende stoppordre.

Markedsordrer er den mest grunnleggende ordretypen og ber megleren ganske enkelt kjøpe eller selge et verdipapir til den beste tilgjengelige prisen.

Limitordrer er mer spesifikke og instruerer megleren om å kjøpe eller selge et verdipapir til en bestemt pris eller bedre.

Stoppordrer brukes til å begrense tap eller for å låse inn fortjeneste og utløses når verdipapiret når en bestemt pris.

Etterfølgende stoppordrer ligner på stoppordrer, men justeres etter hvert som verdipapirprisen beveger seg i ønsket retning, slik at fortjenesten kan løpe samtidig som tapene begrenses.

Hva er denne handelen?

Dette er en markedsordre.

En markedsordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til den beste tilgjengelige prisen. Markedsordrer er den vanligste typen ordre og fylles umiddelbart.

Hva er de tre typene handel?

Det er 3 typer handel:

1. Markedsordre: dette er en ordre for å kjøpe eller selge til gjeldende markedspris.
2. Limit order: dette er en ordre om å kjøpe eller selge til en spesifisert pris.
3. Stoppordre: dette er en ordre om å kjøpe eller selge når prisen når et spesifisert nivå.