Tilfredsstillende

Begrepet tilfredsstillende refererer til beslutningsprosessen der en person eller organisasjon velger det første alternativet som oppfyller deres minimumskriterier, i stedet for å fortsette å søke etter det best mulige alternativet.

Begrepet ble først laget av økonomen og nobelprisvinneren Herbert Simon på 1950-tallet, og har siden blitt mye brukt innen felt som psykologi, sosiologi og næringsliv.

Det er en rekke grunner til at en person eller organisasjon kan velge å tilfredsstille, i stedet for å fortsette å søke etter den optimale løsningen. For eksempel kan de ha begrenset tid eller ressurser, og må derfor ta en avgjørelse raskt. De kan også tro at forskjellen mellom det første alternativet som oppfyller deres kriterier og det best mulige alternativet ikke er betydelig nok til å rettferdiggjøre ytterligere søk.

Tilfredsstillelse blir noen ganger kritisert for å være en suboptimal beslutningsprosess, da det kan føre til suboptimale resultater. Det bør imidlertid bemerkes at tilfredsstillelse i mange tilfeller kan være en effektiv beslutningsstrategi, og kan føre til gode resultater.

Når en beslutningstaker tilfredsstiller velger den beste løsningen?

Definisjonen av tilfredsstillende, ifølge Merriam-Webster Dictionary, er "å velge eller akseptere den første tilfredsstillende løsningen som kommer til hjernen." Med andre ord, når en beslutningstaker tilfredsstiller, er de ikke nødvendigvis ute etter den beste løsningen, men heller den første tilfredsstillende løsningen. Dette kan kontrasteres med maksimering, som er handlingen med å velge det best mulige alternativet.

Det er noen få grunner til at en beslutningstaker kan velge å tilfredsstille i stedet for å maksimere. For det første kan det å tilfredsstille være mye raskere enn å maksimere, siden beslutningstakeren ikke bruker tid på å vurdere alle mulige alternativer. For det andre kan det å tilfredsstille være mindre risikabelt enn å maksimere, siden beslutningstakeren ikke er like sannsynlig å gjøre en feil når han velger den første tilfredsstillende løsningen. Til slutt kan det være billigere å tilfredsstille enn å maksimere, siden beslutningstakeren ikke trenger å bruke tid og ressurser på å vurdere alle mulige alternativer.

Samlet sett kan tilfredsstillelse være et godt alternativ for beslutningstakere som leter etter en rask, risikovillig og/eller kostnadseffektiv løsning.

Hva menes med profitt satisfiing?

Profitttilfredsstillelse er handlingen å ta beslutninger for å oppnå et tilfredsstillende nivå av profitt, i stedet for å strebe etter å maksimere profitt. Dette kan innebære å akseptere et lavere fortjenestenivå for å unngå risiko eller for å opprettholde gode relasjoner med leverandører, kunder eller andre interessenter. Profitttilfredsstillelse er en vanlig atferd blant bedrifter, siden det ofte ikke er mulig eller ønskelig å maksimere fortjenesten.

Er det en skjevhet å tilfredsstille?

Nei, tilfredsstillelse er ikke en skjevhet. Tilfredsstillelse er en beslutningsstrategi som innebærer å velge det første alternativet som oppfyller et forhåndsbestemt kriterium, selv om det er bedre alternativer tilgjengelig. Denne strategien brukes ofte når tiden er begrenset eller når beslutningen ikke er kritisk. Hva er den beste definisjonen på tilfredsstillende quizlet? Den beste definisjonen på å tilfredsstille er å velge det alternativet som oppfyller minimumskravene og er godt nok, i stedet for å velge det optimale alternativet.

Hvorfor er tilfredsstillelse viktig?

Å tilfredsstille er viktig for virksomheter fordi det lar dem ta beslutninger som er gode nok, uten å måtte bruke mye tid og ressurser på å finne den perfekte løsningen. Dette kan hjelpe bedrifter til å spare tid og penger, og å fokusere på viktigere ting.