Stretch Annuitet

En strekklivrente er en livrente som gir mulighet for utbetalinger over en periode som er større enn den forventede levetiden til livrentemottakeren. Denne typen livrente kan være nyttig for folk som ønsker å sikre at mottakerne deres vil motta utbetalinger fra livrenten selv etter at de dør.

Hva er de grunnleggende typene utsatte livrenter?

Det er to grunnleggende typer utsatt livrente: fast og variabel.

Faste utsatte livrenter tilbyr en garantert rente for en bestemt periode, hvoretter renten kan endres. Renten på en variabel utsatt livrente vil derimot svinge med markedet. Hvor mange typer livrenter er klassifisert? Det er fire typer livrenter: Umiddelbar, Fast, Variabel og Indeksert. Hva er den sikreste typen livrente? Den sikreste typen livrente er en som støttes av den utstedende regjeringens fulle tro og kreditt. Den nest sikreste typen livrente er en som støttes av full tro og kreditt til et høyt rangert forsikringsselskap. Hva betyr MVA i livrenter? MVA, eller dødelighetskreditt, er en funksjon i noen livrenter som gir en dødsfordel til livrentens begunstigede. Dødsfordelen er vanligvis lik livrentens kontoverdi, minus eventuell utestående lånesaldo.

Hva er forskjellen mellom en livrente og en livrente?

Det er to hovedtyper av livrenter: livrenter og livrenter.

En livrente er en livrente som utbetaler inntekt til livrenten mens de er i live. Etter at livrenten dør, stopper livrenteutbetalingene.

Livrente er en livrente som utbetaler inntekt til livrente så lenge vedkommende lever. Selv om livrenten lever i mange år etter kjøpet, vil livrenteutbetalingene fortsette så lenge de lever.