Single-Premium Deferred Annuity (SPDA)

En Single-Premium Deferred Annuity (SPDA) er en livrentekontrakt der forsikringstakeren betaler en enkeltpremie, og assurandøren godtar å foreta periodiske utbetalinger til forsikringstakeren på et fremtidig tidspunkt. Utbetalingene kan skje enten i et engangsbeløp eller i avdrag, og forsikringstakeren kan velge å motta dem enten for en bestemt periode eller for resten av livet.

SPDAer brukes oftest som et pensjonsplanleggingsverktøy, siden de kan gi en jevn strøm av inntekt under pensjonering. Imidlertid kan de også brukes til andre formål, for eksempel å finansiere et barns utdanning.

Hovedfordelen med en SPDA er at den lar forsikringstakeren utsette skatt på inntektene fra livrenten til utbetalingene er utført. Dette kan gi en betydelig skattefordel, da inntjeningen kan øke over tid uten å være gjenstand for beskatning.

En annen fordel med en SPDA er at den gir potensial for høyere avkastning enn andre typer livrenter, for eksempel fastrentelivrenter. Dette er fordi betalingene fra en SPDA er basert på ytelsen til den underliggende investeringen, som kan svinge over tid.

Den største ulempen med en SPDA er at det er en risiko for at forsikringstakeren vil overleve livrentens løpetid og ikke motta alle utbetalingene han eller hun forventer. Dette er kjent som risiko for lang levetid.

En annen ulempe med en SPDA er at utbetalingene kan være mindre forutsigbare enn de fra en fastrenterente. Dette er fordi betalingene fra en SPDA er basert på ytelsen til den underliggende investeringen, som kan svinge over tid.

Hva er de to typene enkeltpremielivrenter?

Det er to primære typer enkeltpremielivrenter: umiddelbare livrenter og utsatte livrenter.

Med en umiddelbar livrente foretar du en engangsutbetaling og begynner å motta utbetalinger umiddelbart.

Med utsatt livrente foretar du en engangsutbetaling og utsetter utbetalingene til et senere tidspunkt.

Hva er de tre grunnleggende fasene i en livrente? De tre grunnleggende fasene av en livrente er akkumuleringsfasen, utbetalingsfasen og forfallsfasen. I løpet av akkumuleringsfasen foretar livrenteeieren periodiske innbetalinger til livrenten. Denne fasen varer vanligvis i flere år. I løpet av utbetalingsfasen begynner livrenteeieren å motta periodiske utbetalinger fra livrenten. Denne fasen varer vanligvis i flere år også. Til slutt, i løpet av forfallsfasen, mottar livrenteeieren en engangsutbetaling fra livrenten.

Er en aksjeindeksert livrente fast eller variabel?

Det er to hovedtyper av livrenter: fast og variabel. Aksjeindekserte livrenter er en type fast livrente, som betyr at de har en garantert minsteavkastning. Imidlertid kan den faktiske avkastningen på en aksjeindeksert livrente være høyere eller lavere enn minimum, avhengig av utviklingen til aksjemarkedet.

Hvor lenge varer en livrente? En livrente er et finansielt produkt som utbetaler regelmessige inntektsutbetalinger til livrenteinnehaveren over en bestemt tidsperiode. Hvor lang tid en livrente varer, bestemmes av vilkårene i livrentekontrakten. Noen livrenter kan vare i en enkelt persons levetid, mens andre bare kan vare i et bestemt antall år.

Hva er en fleksibel premie utsatt livrente?

En fleksibel premie utsatt livrente er en forsikringskontrakt som lar forsikringstakeren foreta periodiske innbetalinger til livrenten, som deretter investeres av forsikringsselskapet. Forsikringstaker kan velge å motta ytelser på et senere tidspunkt, enten i engangsbeløp eller i form av livrente.