Asset Protection

Eiendelsbeskyttelse er den juridiske prosessen for å skjerme eiendeler fra kreditorer og andre fordringshavere. Målet med aktivabeskyttelse er å isolere eiendeler fra beslag av kreditorer, søksmål og andre rettslige handlinger. Det finnes en rekke strategier som kan brukes for å beskytte eiendeler, inkludert: -Plassere eiendeler i en trust -Overføre eierskap av eiendeler til et aksjeselskap … Les mer

Stretch Annuitet

En strekklivrente er en livrente som gir mulighet for utbetalinger over en periode som er større enn den forventede levetiden til livrentemottakeren. Denne typen livrente kan være nyttig for folk som ønsker å sikre at mottakerne deres vil motta utbetalinger fra livrenten selv etter at de dør. Hva er de grunnleggende typene utsatte livrenter? Det … Les mer