Skattefrie renter

Den skattefrie renten er renteinntekten som er fritatt for føderal inntektsskatt. Det inkluderer renter på kommunale obligasjoner og andre skattefrie verdipapirer. Den skattefrie renten er ikke underlagt skatt på føderalt nivå, men den kan være underlagt statlige og lokale skatter. Hvilken type renteinntekt er skattefri? Renteinntekter fra kommuneobligasjoner er skattefri. Dette inkluderer renter fra statlige og lokale statsobligasjoner, samt visse private aktivitetsobligasjoner.

Hva er skattefrie ikke-kvalifiserte renter?

Internal Revenue Code (IRC) gir en ekskludering fra bruttoinntekt for visse renter mottatt fra USA, enhver stat, District of Columbia eller enhver politisk underavdeling av noen av de foregående. IRC gir også en utelukkelse fra bruttoinntekt for visse renter mottatt fra et selskap organisert og drevet utelukkende for religiøse, veldedige, vitenskapelige, litterære eller pedagogiske formål, eller for å forhindre grusomhet mot barn eller dyr.

IRC gir ikke en utelukkelse fra bruttoinntekt for renter mottatt fra en skattefri organisasjon som ikke er beskrevet i forrige setning. Slike renter er skattepliktige og blir generelt referert til som "skattefrie ikke-kvalifiserte renter." Hvilken av følgende typer renteutgifter er ikke fradragsberettiget? Renteutgiften på et privatlån er ikke fradragsberettiget.

Hva er føderalt skattefrie renter og utbytte?

Federalt skattefrie renter og utbytte er investeringsinntekter som ikke er underlagt føderal inntektsskatt. Dette inkluderer renter på kommunale obligasjoner og utbytte fra enkelte verdipapirfond og andre investeringer. Inntekten skal rapporteres på selvangivelsen, men du skal ikke betale skatt av den. Hvor mye kan en pensjonist tjene uten å betale skatt i 2022? En pensjonist kan tjene opptil 37 000 dollar uten å betale skatt i 2022. Dette beløpet er basert på standardfradraget for en enkelt person, som er 12 400 dollar i 2022.